Centraal handboek gereed

Het centraal handboek zoals dat door Top bakkers in samenwerking met Lemstra QA en DPM is uitgewerkt is klaar. Begin dit jaar is het systeem beoordeeld door auditors van de certificerende instanties BSI en Schouten Certification. Beide partijen gaven daarbij aan dat het systeem geschikt is voor onze ambachtelijke bakkerijen is en geheel aan de eisen de ISO en FSSC normen voor voedselveiligheid voldoet. Naar aanleiding van deze goedkeuring ontvangen alle bakkerijen die met het centraal handboek werken van hen minimaal een halve dag auditkorting per audit. Wij zien inmiddels dat veel bakkerijen overstappen naar BSI of Schouten Certification omdat hun auditors goed passen bij het ambacht en ze gunstiger condities hanteren dan DNV.

Het handboek is dynamisch opgezet, dat wil zeggen dat input vanuit bakkerijen, audiors, normhouders, NVWA en wijzigingen op wet- en regelgeving voortdurend wordt toegevoegd. Omdat ook de consultants Annejan Lemstra en Peter Daelmans minder tijd nodig hebben voor begeleiding en onderhoud scheelt deelneming aan het systeem behoorlijk in de kosten. Inmiddels wordt het systeem bij de eerste bakkerijen geïmplementeerd en gereed gemaakt voor certificering.