Keuring en bemonstering Top Bakkers 2021

Als organisatie zijn wij trots op ons product. De passie waarmee deze worden vervaardigd, de ambacht die het uitstraalt en tot slot ook de kwaliteit van de producten zelf: allen dragen zij bij aan de TOP beleving waar wij met elkaar naar streven.
Om deze beleving ook echt TOP te houden staan er ook dit jaar weer diverse keuringen op de agenda.  Deze keuringen worden uitgevoerd door Foodbase – Wageningen en Nutrilab – Giessen en worden gebaseerd op vaststaande criteria. In de schema’s hiernaast staan de twee overzichten van de keuringen en bemonsteringen per categorie: brood én micro, zoals die in 2021 bij alle Top Bakkers bakkerijen worden uitgevoerd.

Schema “brood”

Klik hier om het schema “brood” te openen.

Schema “micro”

Klik op deze knop om het schema “micro” te openen.