Top Bakkers 49% aandeel in Almost Ready Frozen

Begin juli heeft Top Bakkers een 49% aandeel genomen in Almost Ready Frozen (ARF). De beslissing hiertoe was al in 2019 genomen maar werd pas onlangs geformaliseerd. Naast de dagverse markten wil Top Bakkers met ARF bestaande klantgroepen ‘voller’ maken. Met de hoogwaardige producten van ARF kan niet alleen de kwaliteitshoreca goed worden ingevuld, maar bijvoorbeeld ook de recreatiesector goed worden beleverd. Daarnaast wil Top Bakkers mede met ARF het bakkers-voor-bakkers concept verder vormgeven. Specialiteiten en streekhelden van onze aangesloten bakkerijen landelijk verkopen en distribueren.

Daarbij hopen we ook te bewerkstelligen dat bakkers hun specialiteiten bij hun collega’s laten maken. Wij denken dat daar markt voor is en daartoe met ARF een goed platform te hebben gekozen.

Voor meer informatie, neem contact op met Marco Simons of Wim Doedens.

logo almost ready